Henkilötietolaki (523/99) 10 §, rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 22.12.2014

1. Rekisterin pitäjä:

 • InCar Oy
 • Ormuspellontie 5
 • 00700 HELSINKI
 • puh. 020 752 9990
 • Sähköposti: [email protected]
 • Y-tunnus: 0829741-9

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö:

 • Jarkko Salmi
 • Ormuspellontie 5
 • 00700 HELSINKI
 • puh. 020 752 9990
 • Sähköposti: [email protected]

3. Rekisterin nimi: InCar Oy:n sähköisten palvelujen käyttäjä- ja asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Asiakassuhteiden hoito

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja ajokortin tiedot. Lisäksi ajoneuvon tiedot, ajoneuvon omistajan ja haltijan tiedot sekä liikennevahinkoon liittyvät tiedot, kuten ajoneuvo(je)n vauriotiedot ja muiden osapuolien tiedot, vahingon ajankohta, vahingon sijainti ja vahingon olosuhteet. Lisäksi rekisterissä säilytetään vahinkoon liittyvien henkilövahinkojen, poliisitutkinnan ja vahingon todistajien tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto:
InCar luovuttaa Käyttäjän antamia tietoja ainoastaan käyttäjän palvelussa ilmoittamille vakuutusyhtiöille sekä Evacar Autopalvelut Oy:n ja ALD Automotiven vahinkotietojen käsittelyyn määritetyille henkilöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

9. Tietojen tarkistus:
Käyttäjällä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa.
Käyttäjä on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa.
Jos käyttäjä haluaa tarkistaa tietonsa useammin, on InCar oikeutettu perimään korvauksen tietojen antamisesta.